15 de diciembre de 2012

EXIGIM ALLÒ QUE ÉS DELS CIUTADANS, RECLAMEM EL DEUTE DE LA GENERALITAT

En estos moments de crisi, quan més necessària és la fiabilitat de les administracions i generar un clima de confiança entre els ciutadans, ens hem trobat amb una Generalitat incapaç de pagar allò que ens deu.

Els ajuntaments, col·lectius i empreses ens hem fiat I hem complit amb la nostra part del contracte. Hem fet obres i hem portat endavant serveis conveniats amb la Generalitat o subvencionats per ella. Però la Generalitat Valenciana no ha complit amb la seua part, no ha pagat allò a què s’havia compromès i ha trencat el principi de lleialtat institucional.

Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, de tots els colors, com també els col·lectius, empreses proveïdores i ciutadans ens sentim enganyats. I el que és pitjor, els nostres veïns i veïnes estan patint les greus conseqüències d’una administració autonòmica irresponsable.

El silenci que la Generalitat ha mantingut davant les reiterades peticions perquè paguen el que deuen a Càlig ens resulta indignant. La Generalitat i el seu president amb la seua actitud són avui un mal exemple per al conjunt de la societat valenciana.

A esta situació de vergonya, cal afegir-li que tampoc paga els medicaments a les farmàcies, ni els programes d’ocupació, ni els més bàsics d’assistència social, ni les subvencions a la vivenda i un llarg etcètera.

Estem en un moment en què ja no és possible estirar més la corda. Les arques municipals estan buides per culpa del deute de la Generalitat i molts serveis bàsics així com col·lectius sencers estan a punt de tancar les portes i deixar la seua valuosa tasca quedant desatesos aquells que més necessitat tenen de l’acció de les administracions.

Estem convençuts que si no fem visible la dolenta situació en la que estem, la Generalitat anirà donant llargues i incomplint les seues obligacions de pagament.

Per tant, des de la lleialtat institucional que tantes voltes hem demostrat, però també des de la convicció que estem carregats de raó i des de la més absoluta fermesa avui, nosaltres, reunits a la porta del nostre ajuntament, de l’ajuntament de totes i totes volem expressar les següents
MANIFESTACIONS

      Exigim al Govern de la Generalitat el pagament íntegre dels deutes que manté amb Càlig: 425.000 euros.   
      Exigim al President del Consell de la Generalitat el pagament a totes les associacions, empreses i persones que han confiat, que han complit i ara no poden cobrar el que els deuen. 
      Demanem que, d’ofici, ens paguen els interessos de demora conforme marca la llei.
    I per últim ens comprometem a continuar amb tantes accions reivindicatives com siguen necessàries fins aconseguir el pagament dels diners que la Generalitat deu als ciutadans, empreses i col·lectius dels nostres pobles i ciutats.

30 de noviembre de 2012

Moció anti-fracking

Per al Ple del dia 3 de desembre, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Càlig, ha presentat una moció per a declarar el nostre poble, poble lliure de fracking.

Us deixem enllaç amb la moció per a que tots pugueu llegir-la.Esperem que la resta de Grups Municipals recolzen la nostra proposta.

1 de noviembre de 2012

El PSPV de Càlig volem mostrar el nostre rebuig davant el fracking


El passat 28 de setembre la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va posar a informació pública relativa a la sol·licitud de permís d’investigació d’hidrocarburs denominat Arquímedes número 002 a la província de Castelló, amb expedient MICONC/2012/10/12. [2012/8867].
En aquesta publicació s’informava de que la mercantil Montero Energy Corporation, SL, fa una sol·licitud de permís d’investigació d’hidrocarburs denominat Arquímedes número 002 i delimita un perímetre d’una superfície de 94.525 hectàrees, entre el que es troba el nostre poble.
La tècnica que utilitza aquesta empresa per a extraure els hidrocarburs és la fractura hidràulica o fracking, ja que és la única manera de traure els hidrocarburs del nostre subsòl. 
La fractura hidràulica és una tècnica considerada agressiva per a explotar les reserves de gas. Per a extraure gas mitjançant fracking es realitza una perforació vertical de fins a 5.000 metres de profunditat que es combina en ocasions amb una perforació horitzontal. Posteriorment es fractura la roca injectant a altes pressions aigua amb arena i amb una gran varietat de productes químic molt tòxics quedant part d’ells al subsòl sense que siga biodegradable. 
Les organitzacions ecologistes destaquen entre els majors perjudicis que causa la fractura hidràulica els següents: la contaminació d'aigües subterrànies, fort consum d'aigua, utilització de productes tòxics i carcinògens, terretrèmols i utilització de productes químics, entre d'altres.
Tant la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu el 2011, com la mateixa Comissió Europea el 2012, han emès informes que reconeixen que la fracturació hidràulica tindria efectes devastadors sobre el territori, així com que hi ha un alt risc de contaminació de l'aigua potable i d'efectes negatius sobre la salut i el clima.
Nombrosos estats i llocs del món han aprovat ja moratòries i prohibicions d'aquesta activitat. Països europeus, com França, Dinamarca, Bulgària, Romania o la República Txeca es compten entre ells i han prohibit aquest mètode per les seves nefastes conseqüències sanitàries i ambientals (contaminació química d'aigües subterrànies i superficials, emissions de metà a l'atmosfera, ocupació del territori ...).
El PSPV de Càlig no estem a favor de cap planificació estratègica de l'energia al voltant a combustibles fòssils, ja que la nostra aposta és per les energies renovables. 

19 de octubre de 2012

Dia mundial contra el càncer de mama
IMPORTÀNCIA DE PREVENCIÓ:

Cada any, només a Espanya 22.000 dones reben un diagnòstic de càncer de mama i aquesta xifra continua augmentant.

Afortunadament, la supervivència millora cada any, gràcies a la investigació i als programes de detecció precoç posats en marxa per la sanitat pública.

Coneixem millor la malaltia, el que permet diagnosticar abans i seleccionar el tractament més adequat per al tipus de càncer. La prevenció salva vides.

El càncer de mama representa la primera causa de mortalitat per càncer en les dones. La majoria es detecten entre els 35 i 80 anys i té més incidència entre els 45 i 65 anys.

És el tumor que més probabilitats té de curació si es detecta en estadis inicials. La tècnica utilitzada i mundialment acceptada per a la seva detecció precoç és la mamografia: permet detectar lesions fins a dos anys abans que siguin palpables. A més de que els tractaments que comporta, en cas de detecció, són menys agressius i amb menys seqüeles-tant físiques com psicològiques-per les dones.

Els investigadors van avaluar l'efectivitat de 26 programes d'escrutini en 18 països involucrant a 12 milions de dones entre 2001 i 2007. Els resultats van mostrar que per cada 1.000 dones sotmeses a mamografies cada dos anys, des dels 50 anys d'edat fins als 69, es salven entre set i nou vides.

En els últims 30 anys, la supervivència de les pacients amb tumor de pit, deu anys després del tractament, ha passat del 60% al 85%. I bona part de les raons d'aquest important avanç s'han de buscar en la detecció precoç. Fins al 70% d'aquesta millora en la supervivència cal atribuir als cribratges, per davant dels nous fàrmacs, tant en quimioteràpia com a teràpia hormonal.

Fins ara els programes de screening o cribratge usats per la Sanitat Pública han ofert excel · lents resultats. Els aspectes més rellevants a tenir en compte en les campanyes de screening són l'edat en la qual s'inclou a la població dins el grup de risc, l'edat en què s'exclou i el mètode de screening emprat.

En l'actualitat es duen a terme programes de screening de càncer de mama per les dones de més risc, en edats compreses entre els 50 i 65 anys, mitjançant la realització de mamografies cada 1-2 anys. Recentment, s'estan incorporant als programes de screening les dones en edats entre 45-49 anys i 65-69 anys.

ALERTA DAVANT LES RETALLADES:

Revisar la cartera de prestacions de la sanitat pública per imposar el copagament en les mamografies, i en altres proves per detectar o prevenir malalties, pot suposar un retrocés en la lluita contra el càncer de mama i altres patologies.

Les mesures d'estalvi i control de la despesa pública no poden anar en contra de la qualitat dels serveis i les prestacions als pacients oncològics.

Una de les mesures que conté el Reial decret llei 16/2012, de retallades en la sanitat, és la divisió de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, en distingir entre la cartera comuna bàsica de serveis assistencials, la cartera suplementària (prestaciónfarmacéutica, ortoprotètica i de productes dietètics, així com el transport sanitari no urgent) i la cartera de serveis accessoris, i exigir aportacions i / o reemborsaments dels ciutadans, és a dir, copagament en les dues últimes categories.

Per a la cartera suplementària queda pendent de fixar el copagament per a la prestació ortoprotètica, els productes dietètics i el transport sanitari no urgent, encara que sembla ser que serà similar al copagament farmacèutic però amb diferents límits.

No obstant això, la cartera accessòria està encara per definir. El RD-llei només especifica que inclourà serveis coadjuvants i no essencials o de suport per a la millora d'una patologia de caràcter crònic. A la pràctica vol dir que s'ha d'establir el copagament per a la rehabilitació en pacients amb dèficit funcional recuperable, les proves per detectar o prevenir malalties com les mamografies, la selecció genètica, els tractaments de fertilitat o els implants oftalmològics.

Amb aquesta divisió de la cartera s'obstaculitza l'accés a les prestacions i s'afecta a l'equitat i cohesió del sistema retallant el dret a l'assistència sanitària gratuïta, de fet, el que en realitat es persegueix és crear les condicions necessàries per facilitar l'entrada en aquest àmbit de les assegurances mèdiques de caràcter privat.

PROPOSTES SOCIALISTES:

Els Socialistes hem impulsat una iniciativa per mantenir les mamografies com una prestació bàsica i gratuïta i per assegurar la igualtat en l'accés a les proves de cribratge de càncer de mama a totes les dones, en què per edat estigui indicat independentment de la seva situació administrativa a Espanya.

També hem presentat una iniciativa al Congrés dels Diputats per tornar a la universalització del dret a l'assistència sanitària pública i, per altra, per configurar de nou la cartera de prestacions del Sistema Nacional de Salut com una única cartera sense copagaments

Rosa Peris Cervera - Secretaria Igualtat PSPV

Ignacio Subias Ruiz de Villa - Secretaria de Sanitat PSPV

Anaïs Menguzzato García - Secretaria de Política Social PSPV

14 de julio de 2011

Assemblea Oberta
Aquesta nit l'Agrupació Local de Càlig hem celebrat una Assemblea Extraordinària dintre de la campanya que ha encetat la nostra organització a nivell de tot el País Valencià.

Amb aquesta Assemblea el que es busca es fer arribar a la nostra militància els tasques que ha vingut desenvolupant el Govern Central, així com recollir els punts de vista de les mateixes i també replegar propostes de cara a les pròximes eleccions generals.

Hem contat amb la presència de la Diputada Nacional, Susana Ros, qui ens ha desgranat els 4 eixos fonamentals que el nostre company i candidat a la presidència del govern, Alfredo Pérez Rubalcaba, va fer el passat dissabte 9 de juliol a Madrid.

Aquestos eixos fonamental són la creació de llocs de treball, el construir una economía sana i competitiva, enfortir la igualtat d'oportunitats (garantir l'estat del benestar) i millorar la democràcia.

Durant l'Assemblea els i les militants han estat debatent i fent propostes per a translladar-les a la direcció nacional del PSPV.

18 de mayo de 2011

Paraules d'Ernestina Borràs, candidata del PSPV a l'alcaldia

Estimats veins i veïnes,

Segur que ja són sabedors/es de la nostra candidatura i que ens coneixen a tots i totes, perquè som gent que sempre hem estat participant en les associacions, treballant, col·laborant i sent socis de totes elles. Hem lluitat perquè mai se’ls retalle ni un cèntim de les seues subvencions i així seguirem fent-ho. Som una candidatura jove, però a la vegada en experiència, que estem compromesos amb el nostre poble i amb la nostra gent.

Entre tots hem confeccionat el programa electoral que ara tenen entre mans i ho hem fet amb molta il·lusió. Il·lusió que volem compartir en tots vostés. Coneixem les necessitats de tots els calijons i calijones, i treballarem amb esforç per poder millorar i enaltir el nostre poble; fent-lo punt de referència de la comarca. On sempre hem estat.

Però sobretot volem estar al seu costat per escoltar-los i ajudar-los a fer realitat aquelles propostes i inquietuts que tinguen, per fer entre tots un Càlig millor i sentir-nos orgullosos de ser calijons i calijones.

Finalment, només els demano que el dia 22 de maig, dia de les eleccions municipals i autonòmiques, vagen a votar, fent abans una reflexió sobre com tenim el nostre poble i com el volem tindre. Estudien la nostra candidatura i després voten en conseqüència. Segur que els serà fàcil decidir-se, perquè estic convençuda que la millor opció serà el PSPV de Càlig.

Per això els demano el seu vot per a la candidatura del PSPV, la qual jo encapçalo. Però si la seua opció no és aquesta, han de tenir present que tant jo com els meus companys de candidatura, sempre estarem al seu costat pel que necessiten.


Reben una forta abraçada.

Ernestina Borràs Bayarri

Candidata a l’alcaldia del PSPV de Càlig

El nostre programa electoralPROPOSTES SOCIOCULTURALS:

 • Impulsar la creació del museu etnològic municipal a l’edifici “La Torre”.
 • Potenciar i recolzar els actes culturals de la regidoria de cultura.
 • Recuperar les projeccions de cinema setmanal i promoure el cinema a la fresca a l’estiu.
 • Organitzar les festes patronals de la forma tradicional incloent dos caps de setmana i recuperar el multitudinari sopar de fi de festes.
 • Organitzar actes culturals amb aportacions d’especialistes locals amb la finalitat de potenciar la cultura autòctona a través de conferències i publicacions.
 • Restaurar i mantindre la documentació del registre civil, amb la finalitat de preservar el patrimoni cultural i històric del nostre poble.
 • Subvencionar els llibres de text d’infantil i primària del col·legi Felicinda Collell.
 • Impulsar l’Escola d’Adults per a l’aprenentatge de les llengües oficials a nivell inicial, intermedi i avançat.
 • Remodelar la Biblioteca Municipal, creant un espai òptim per a l’estudi i la lectura. I potenciar l’intercanvi de llibres de les lectures obligatòries de l’ESO. Tan mateix, dotar aquest espai de xarxa wifi.
 • Crear a la Bassa Nova un parc sènior promovent l’activitat física a la tercera edat.
 • Potenciar el ball dels jubilats de la tarde dels diumenges amb la finalitat d’ampliar-lo a altres edats.
 • Habilitar els espais infantils i mantindre’ls amb la cura necessària que els nostres menuts necessiten.


SERVEIS SOCIALS I SANITAT

 • Continuar amb el recolzament econòmic de “L’escola matinera”.
 • Crear taulers d’anuncis pel poble, amb l’objectiu que la informació siga el més accessible possible a tota la població.
 • Potenciar l’atenció personal a tots els ciutadans per fer arribar les seues inquietuds i queixes fins i tot a través d’un enllaç de correu electrònic directe amb l’alcaldia.
 • Potenciar les Noves Tecnologies com a via de resolució de gestions senzilles sense necessitat d’acudir a l’ajuntament personalment.
 • Gestionar una plaça de metge i de pediatra resident.
 • Tramitar els ajuts i la informació de la Llei de Dependència.
 • Gestionar un centre de dia.
 • Portar a terme la demanda d’una auditoria econòmica per tal de comprovar l’estat de comptes.
OBRES I SERVEIS

 • Restablir la figura del guàrdia de camp per tal de mantenir la vigilància al terme municipal com a mesura preventiva.
 • Impuls de les energies renovables en els equipaments municipals.
 • Seguir amb la nostra política de pavimentació i arranjament dels camins del terme així com la neteja de les voreres.
 • Finalitzar el pla d’enllumenat públic, adaptant-lo a les noves tecnologies, amb la finalitat d’estalvi energètic.
 • Donar ajudes per a la rehabilitació de les cases del casc antic, amb el pagament de l’estudi arqueològic i el manteniment i recuperació dels elements arquitectònics antics.
 • Acabar el pla de condicionament del casc antic amb la pavimentació, el clavegueram... als carrers Desamparats, La Màniga i les escaletes.
 • Pavimentar els carrers de la població que es troben en mal estat.
 • Passar la màquina de la neteja, al menys, una vegada a la setmana pels carrers de la població amb la finalitat de mantenir el poble net.
 • Dotar el poble de suficients contenidors per a la brossa orgànica, el paper, el vidre i el plàstic per poder reciclar.
 • Garantir l’abastiment d’aigua potable a tota la població, solucionant el problema del pou i de la bassa de l’aigua.
 • Recuperar i dotar el poble de fonts d’aigua i papereres, sobretot en les zones d’esbarjo infantil i juvenil.
 • Recuperar i mantindre les zones enjardinades del poble.
 • Acabar la tramitació de la plaça d’auxiliar de policia municipal.
 • Ampliar el local de l’agrupació musical “Vila de Càlig”.
 • Adaptar el PGOU a les necessitats actuals on s’impulsarà, principalment, les quatre unitats d’execució, la zona industrial i terciària, i el camp de golf.
 • Finalitzar el restaurant del Socors.
 • Salvaguardar la imatge del paratge del Socors amb la renovació del mobiliari urbà i les zones enjardinades. També regular el seu ús per tal de mantindre’l i conservar-lo.
JOVENTUT I ESPORTS
 • Crear un gimnàs municipal en un entorn adequat a les necessitats locals.
 • Crear una pista de pàdel.
 • Obrir diàriament el poliesportiu municipal, per tal d’utilitzar les seues infraestructures amb l’acotació de la zona de la piscina.
 • Obrir la pista de bàsquet del centre educatiu els caps de setmana.
 • Adequar les instal·lacions del camp de futbol i la pista de futbol sala, a les necessitats actuals.
 • Senyalitzar el terme per poder fer rutes senderistes i, posteriorment, organitzar sortides per a totes les edats.
 • Continuar subvencionant els jóvens menors de 35 anys que formen la seua residència al nostre poble.
 • Crear una comissió de festes amb la representació de membres de cadascuna de les associacions culturals del nostre poble amb la finalitat d’aportar noves idees per organitzar uns millors esdeveniments festius.
 • Mantindre les ajudes a les representants com a dames o reines de les nostres festes patronals.
 • Incentivar el jovent que investigue i faça recerca de qualsevol punt cultural, social, històric, paisatgístic... referent al nostre amb la finalitat de la divulgació i publicació del seu estudi.
 • Potenciar “Radio Jove”, dotant-la del material necessari per difondre els actes locals i eliminar les zones d’escassa recepció, incentivant la joventut a participar en la seua difusió.

29 de abril de 2011

Acte presentació candidatura


Ahir per la vesprada el PSPV-PSOE de Càlig va celebrar un multitudinari acte de presentació de la seua candidatura. Més de 300 persones van omplir l’Auditori del Centre de Cultura.

L’acte va comptar a les intervencions de Ruth Sanz, Secretaria General dels socialistes calijons, de Ximo Puig, alcalde de Morella i diputat autonòmic, i d’Ernestina Borràs, la candidata a l’alcaldia del PSPV

I van estar presents altres candidats a les municipals pel Partit Socialista com és el cas de Xaro Millares, candidata a l’alcaldia de Benicarló; Jordi Pau, candidat a l’alcaldia de Peníscola; Ana Besalduch, candidata a l’alcaldia de Sant Mateu i candidata a les Corts; i, Sergio Bou, alcalde i candidat a Santa Magdalena. Així com Paco Valverde, Secretari d’organització provincial del PSPV i diputat provincial, i Ernest Blanch, coordinador provincial de la campanya electoral i membre de la direcció provincial.

Ruth Sanz, secretaria General de l’agrupació, va ser l’encarregada de prémer el tret de sortida de l’acte amb una intervenció centrada en posar en valor les tasques que es poden aconseguir fent política. En les seues pròpies paraules: “La política es fa sent partícip de les coses. Participant en les nombroses associacions del nostre poble, sent socis d’elles, recolzant-les en les seues activitats. Fer política és ajudar als nostres conciutadans. És poder ajudar a una persona depenent a accedir als serveis socials, donar-li a una persona la possibilitat d’accés a Internet, donar-li a una organització un espai en condicions per a desenvolupar les seues activitats

I també va remarcar allò que els socialistes calijons volen per al poble “volem un poble optimista, ple d’alegria. Un poble que torno a la tranquil·litat a la qual estava acostumat. Un poble que deixe de mirar el passat i que afronte el present dia a dia per aconseguir un millor futur”.


Ernestina Borràs, candidata a l’alcaldia del PSPV a Càlig, va ser l’encarregada de presentar a la candidatura que l’acompanya.

Va començar la seua intervenció donant les gràcies pel suport d’aquestos quatre anys. I com estar a l’oposició i poder veure quina gestió ha fet l’actual equip de govern li va fer acceptar el repte d’encapçalar aquesta candidatura i “hem de traure lo positiu d’aquestos anys, també hem aprés molt, i sobretot hem aprés a saber diferenciar, més si cal, lo que volem i lo que no volem per a Càlig i els calijons”. “Aquestos anys ens han donat més ganes per a lluitar perqu les coses canvien a Càlig, ja que no ens mereixem uns governants com els que hem patit els últims quatre anys”.

El PSPV vol que Càlig torno a ser “un Càlig de progrés i de referència a la Comarca” i per això presenta una candidatura d’homes i dones “compromesos amb Càlig.”, conformada per “gent amb noves idees, amb nous aires, però amb l’objectiu principal de recuperar la dignitat, el respecte entre tots i l’harmonia que sempre hem tingut els calijons”.

En breu el PSPV presentarà el seu programa electoral, en paraules de la seua candidata, “realista, pensat entre tots i per a tots, per als joves, els menys joves i en els majors”

El moment més especial de la nit va ser el recordatori que Ernestina Borràs va fer a Elena Monroig. Elena va ser regidora al començament d’aquesta legislatura i malauradament una malaltia se la va emportar del nostre costat. Estem segurs que allí on es troba està orgullosa de la candidatura que els i les socialistes calijons hem presentat i se sentiria molt representada. En paraules de Pablo Iglesias “els socialistes no moren, se sembren”.

Presentació Candidatura PSPV-PSOE Càlig

21 de abril de 2011

Celebració de l'1 de maig

Aquest any, l'Agrupació Local de Càlig hem decidit traslladar la celebració de la festivitat de l'1 de maig al dia 2.

El dia 1, com tots sabeu, al nostre poble es celebra la Festivitat de Sant Vicent. El cap de setmana estarà prou replet d'activitats. No només el Centre de Cultura Pere de Balaguer (dintre del Centre de Cultura es troba la Colla de Dansaires) si no també la Penya Els Amics ens oferiran tots uns dies plens de les nostres activitats tradicionals.

Si esteu interessants en participar en el dinar us heu de posar en contacte amb algún membre de l'Executiva Local. El preu 12 euros els adults i 6 euros els xiquets.

Presentació de la Candidatura del PSPV


Dijous, 28 d'abril a les 20 hores. Al Centre de Cultura

25 de febrero de 2011

Candidatura PSPV de Càlig a les eleccions del 22 de maig


Aquesta nit l'Assemblea Local de Càlig ha aprovat, per unanimitat, la llista per a les pròximes eleccions del mes de maig.


Si el passat 20 de gener es va escollir a Ernestina Borràs, com a candidata a l'alcaldia, avui era el torn de l'aprovació de tota la llista.

Ruth Sanz, Secretaria General de l'Agrupació Local de Càlig, ha presentat la candidatura "com una candidatura compromesa amb el nostre poble, una candidatura per a confiar en el futur, una candidatura de dones i homes disposats a treballar pel nostre poble i per allò que el nostre poble necessita. A la fi, calijones i calijons compromesos en allò que ens uneix: Càlig, el nostre poble".

També s'ha aprofitat l'Assemblea per agrair la tasca dels regidors socialistes d'aquesta legislatura i fer un sentit record a la companya Elena Monroig.

La composició de la candidatura del PSPV-PSOE de Càlig és la següent:

1. Ernestina Borràs Bayarri.
2. Jose Vicente Pauner Mercé.
3. Anna Saura Vizcarro.
4. Joaquin Vizcarro Borràs.
5. Marcel González Sales.
6. Sandra Vergara Solé.
7. Carlos Arasa Aixedri.
8. Jose Luís Sancho Borrás.
9. Marc Sánchez Querol.
10. Lucía Calduch Jimenez.
11. Juan Bautista Marzà Cuartero.

SUPLENTS:
12. Ruth Sanz Monroig.
13. Diego Simó Sorlí.
14. Anabel Cuartero Borràs.